Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?Coronavirus COVID-19: Vlaamse Regering bouwt crisissteun voor dienstenchequeondernemingen af

Nieuws - 20/05/2020
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Om de sociale en economische impact van de coronacrisis op te vangen, besloot de Vlaamse Regering om een hogere tussenkomst per dienstencheque toe te kennen aan de dienstenchequeondernemingen, en om de geldigheidduur te verlengen van dienstencheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervallen.
Via haar besluit van 8 mei 2020 bouwt de Vlaamse Regering deze crisissteun aan de dienstenchequeondernemingen af, om geleidelijk terug over te schakelen naar de normale subsidiëring.

Hogere overheidstussenkomst

Normaal gezien legt de Vlaamse overheid 13,04 euro bij, per cheque van 9 euro, en 12,04 euro, per cheque van 10 euro.
De Vlaamse Regering verhoogde deze tussenkomst met 8,64 euro voor elke cheque met een prestatiedatum vanaf 16 maart tot en met 19 april 2020. 
Nadien verhoogde ze deze tegemoetkoming tot en met 10 mei 2020.
De verhoogde tegemoetkoming is bedoeld om een aantal bijkomende kosten door de coronacrisis op te vangen.
De erkende dienstenchequeondernemingen waren ook verplicht om voor de prestaties vanaf 6 april 2020 minstens 25% van deze tegemoetkoming te besteden aan de nodige maatregelen om te garanderen dat hun ‘dienstencheque-werknemers’ in veilige omstandigheden kunnen werken.

Afbouw overheidstussenkomst

De Vlaamse Regering bouwt deze crisissteun nu geleidelijk aan af als volgt:
ze verhoogt de tegemoetkoming voor de dienstencheque met een prestatiedatum van 11 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 met 5,40 euro per dienstencheque, en
voor de dienstencheque met een prestatiedatum van 1 juni 2020 tot en met 30 juni 2020 verhoogt ze de tegemoetkoming met 3,78 euro per dienstencheque.
Voor de prestaties vanaf 6 april 2020 tot en met 30 juni 2020 moeten de erkende ondernemingen nu minstens 2,16 euro van deze tegemoetkoming aan de nodige maatregelen om te garanderen dat de dienstencheque-werknemers in veilige omstandigheden werken.

Overheidstussenkomst van toepassing op…

De verhoging van de tegemoetkoming met 5,40 euro voor dienstencheques ingediend voor prestaties vanaf 11 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 is slechts van toepassing op het aantal dienstencheques dat overeenstemt met 66,67% van het refertevolume A.
Voor de dienstencheques ingediend bovenop 66,67% van het refertevolume A wordt de verhoging beperkt tot 2,16 euro.
Refertevolume A wordt berekend als volgt: a/b x c,
waarbij:
a = totaal aantal geleverde prestaties in 2019
b = aantal maanden waarin de onderneming prestaties heeft geleverd in 2019
c = 7/10
De verhoging van de tegemoetkoming met 3,78 euro voor dienstencheques ingediend voor prestaties vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 juni 2020 is slechts van toepassing op het aantal dienstencheques dat overeenstemt met 80% van het refertevolume B.
Voor de dienstencheques ingediend bovenop 80% van het refertevolume B wordt de verhoging beperkt tot 2,16 euro.
Refertevolume B wordt berekend als volgt: a/b,
waarbij:
a = totaal aantal geleverde prestaties in 2019
b = aantal maanden waarin de onderneming prestaties heeft geleverd in 2019.
Als de erkende dienstenchequeonderneming een hoger bedrag heeft ontvangen dan waar ze volgens deze bepaling recht op heeft, zal de administratie het teveel ontvangen bedrag terugvorderen.
De onderneming betaalt dit bedrag terug binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing tot terugvordering.

In werking

Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 treedt in werking op 10 mei 2020.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming, BS 14 mei 2020.

Extra informatie:
- – Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verlenging van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door de overheid, 29 april 2020.
- – Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid, BS 9 april 2020.
- – Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 22 december 2001 (art. 8 en nieuw art. 8bis (Vlaamse reglementering)).