Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?Coronavirus COVID-19: Vlaamse regering geeft werkgevers meer tijd voor administratie rond mentorkorting

Nieuws - 20/05/2020
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


Door de coronacrisis kunnen werkgevers de documenten om de doelgroepvermindering voor mentors of ‘mentorkorting’ aan te vragen niet altijd binnen de voorziene termijnen opstellen en indienen. De Vlaamse regering geeft hen daarom meer tijd. De termijnen voor het indienen van de gegevens van mentoren, het opstellen en indienen van de mentorovereenkomst en het indienen van de eindverklaring ter bevestiging op het einde van de overeenkomst die eindigen op 31 maart worden verlengd tot en met 30 juni 2020.
Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020 en treedt buiten werking op 1 juli 2020.

Bron:  Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 14 mei 2020.