Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?Coronavirus Covid-19 - Tijdelijke tewerkstelling in bepaalde sectoren of instellingen

Nieuws - 12/01/2021
-
Auteur(s): 
Bericht van de FOD Werkgelegenheid van 30 december 2020


Tijdelijke werklozen kunnen tijdelijk werken bij een andere werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of bij een andere werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert. Ze behouden in dat geval 75% van hun RVA-uitkering. De tijdelijke tewerkstelling dient plaats te vinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Werklozen met een bedrijfstoeslag kunnen eveneens tijdelijk terug bij hun vroegere werkgever (werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert) werken met behoud van 75% van hun RVA-uitkering. De aanvullende vergoeding blijft uitbetaald aan 100% en wordt vrijgesteld van sociale bijdragen. Deze mogelijkheid tot hertewerkstelling van werklozen met bedrijfstoeslag bij de eigen werkgever, geldt vanaf 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021.

Werknemers in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof kunnen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever (werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of bij een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert). In dat geval behouden ze 75% van hun RVA-uitkering.

Werknemers in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof die reeds zijn tewerkgesteld bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of bij een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert, kunnen tijdens dezelfde periode (d.w.z. vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) opnieuw voltijds gaan werken bij hun eigen werkgever. Tijdens deze periode zal de werknemer geen uitkering van de RVA genieten, maar na afloop wordt het tijdkrediet, de loopbaanonderbreking of het thematisch verlof automatisch verdergezet voor de nog resterende duur. Dit betekent concreet dat de oorspronkelijke periode van onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties in dergelijk geval verlengd wordt met het niet opgenomen saldo zonder dat daarvoor een nieuwe aanvraag moet ingediend worden.

Geldigheid: van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Mogelijkheid tot verlenging.


Bronnen: 
-Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, art. 45-50 (BS, 30 december 2020)
-Bericht van de FOD Werkgelegenheid van 30 december 2020