Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?Coronavirus Covid-19 - Studentenarbeid tijdens het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021

Nieuws - 11/01/2021
-
Auteur(s): 
Bericht van de FOD Werkgelegenheid van 30 december 2020


De tijdens het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in de zorgsector en in het onderwijs gepresteerde uren worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het jaarlijkse contingent van 475 uren dat door studenten aan voordelig sociaalzekerheidstarief kan worden gepresteerd (artikel 10 van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie).

Deze uitgebreide mogelijkheden tot studentenarbeid zullen ook gelden voor studenten die werken als uitzendkracht. Ook de als uitzendkracht gepresteerde uren studentenarbeid in de zorgsector en in het onderwijs tijdens het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 zullen dus niet in aanmerking komen voor het jaarlijks contingent van 475 uren.

Geldigheid: van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Mogelijkheid tot verlenging.


Bronnen: 
-Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, art. 16 (BS, 30 december 2020)
-Bericht van de FOD Werkgelegenheid van 30 december 2020