Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?Coronavirus Covid-19 - Mogelijkheid om bij koninklijk besluit bijzondere preventiemaatregelen te voorzien in geval van een epidemie of pandemie

Nieuws - 12/01/2021
-
Auteur(s): 
Bericht van de FOD Werkgelegenheid van 30 december 2020


In de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk werd de mogelijkheid ingeschreven in om bij koninklijk besluit bijzondere preventiemaatregelen te voorzien in geval van epidemie of pandemie, als deze nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het gaat om specifieke materiële, technische en/of organisatorische preventiemaatregelen van tijdelijke en dringende aard, die alleen gelden voor de duur van de epidemie of pandemie, en slechts zolang deze een impact heeft op de werkvloer. Het kan bijvoorbeeld gaan om maatregelen met betrekking tot hygiëne op het werk, ventilatie, afstand houden en het beperken van contact tussen personen op het werk. De sociale partners zullen bij het uitwerken van deze maatregelen betrokken worden.

Op die manier kan sneller en efficiënter opgetreden worden om de verspreiding op de arbeidsplaats van een alomtegenwoordig virus te bestrijden en zo te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

Geldigheid : vanaf 1 oktober 2020 en dit voor onbepaalde tijd.


Bronnen: 
-Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, art. 57 (BS, 30 december 2020)
-Bericht van de FOD Werkgelegenheid van 30 december 2020