Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?Coronavirus Covid-19: professionele reizen naar het buitenland kunnen nog wel

Nieuws - 27/01/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De federale overheid verbiedt vanaf woensdag 27 januari niet-essentiële reizen naar het buitenland voor wie in België woont. Beroepsgerelateerde reizen kunnen wel nog doorgaan.
Het verstrengde reisverbod moet een nieuwe opflakkering van de Covid-19-pandemie voorkomen en de brede verspreiding van varianten van het SARS-CoV-2 tegengaan. Via een bijlage bij een ministerieel besluit lijst de overheid de reizen op die ze beschouwt als essentieel en die dus wél nog kunnen doorgaan.
Het gaat onder andere om:
reizen om louter professionele redenen. Ook beroepssporters, professionelen uit de cultuursector en journalisten kunnen blijven reizen;
reizen van overheidspersoneel als diplomaten, ministers, staats- en regeringsleiders;
reizen omwille van dwingende familieredenen, zoals gezinshereniging, begrafenissen, huwelijken van naaste familie;
reizen om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling;
reizen van gezondheidswerkers;
reizen in het kader van vormingen;
reizen in het kader van juridische verplichtingen die niet digitaal kunnen;
reizen van inwoners van grensgemeenten naar hun buurgemeenten als onderdeel van het dagelijkse leven.
Wie reist naar het buitenland, moet een verklaring op eer op zak hebben dat de verplaatsing onder één van de categorieën van essentiële reizen valt. Die moet digitaal of op papier ondertekend zijn. Het modelformulier daarvoor is te vinden op de website info-coronavirus.be. Heeft de reiziger de verklaring niet bij zich of is de verklaring niet in orde bij een grenscontrole? Dan kan de binnenkomst geweigerd worden.
Als u reist met een vervoerder, zoals een bus- of vliegtuigmaatschappij, kan de vervoerder de verklaring op eer controleren. Hij kan de boarding weigeren als het niet in orde is.
In werking: 27 januari 2021

Bron:  26 JANUARI 2021- Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,BS 26januari 2021, p. 5428.