Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?


Covid-19: vanaf 9 juni de mogelijkheid tot één werkdag per week naar het werk

Nieuws - 08/06/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De nieuwe coronamaatregelen brengen goed nieuws voor wie het telethuiswerk wil afwisselen met werken op de fysieke arbeidsplaats. De federale overheid heeft besloten dat werknemers vanaf 9 juni opnieuw één werkdag per week naar hun werk mogen gaan. De terugkeermomenten moeten ervoor zorgen dat het welzijn en de teamgeest van personen bevorderd wordt, maar de huidige veiligheidsmaatregelen moeten daarbij gerespecteerd blijven.
Het Ministerieel Besluit van 4 juni 2021 stelt dat telethuiswerk nog steeds verplicht blijft. Dat wil zeggen dat werkgevers een attest moeten geven aan werknemers die omwille van de aard van hun werk of hun functie onmogelijk thuis kunnen blijven. Ook de registratieverplichting in het elektronisch systeem van de RSZ blijft noodzakelijk om het totaal aantal personen dat niet van thuis uit kan werken, aan te melden. Die registratieplicht geldt evenwel niet voor onder meer bedrijven met minder dan vijf personen, werkgevers uit de gezondheidszorg of alle onderwijsinstellingen.
Vanaf 9 juni kunnen werkgevers daarentegen wel terugkeermomenten inplannen die toelaten dat werknemers maximum één werkdag per week naar het werk mogen gaan, op voorwaarde dat:
er een onderling akkoord wordt gesloten tussen de werkgever en werknemers, en niemand is verder verplicht om deel te nemen aan deze terugkeermomenten;
het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest van deze werknemers wordt nagestreefd;
werknemers vooraf informatie krijgen over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen;
werknemers worden geïnformeerd dat ze niet mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze ziektesymptomen hebben of in quarantaine moeten;
de werkgever hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbindt;
het vermeden wordt dat werknemers zich verplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling; en
de regels van het sociaal overleg altijd in acht worden genomen.
De werkgevers organiseren de terugkeermomenten op zo’n manier dat per dag op de werkplaats maar tegelijk aanwezig zijn:
maximum 20% van de werknemers waarvoor telethuiswerk verplicht is; of
maximum 5 personen voor de bedrijven waar minder dan 10 personen werkzaam zijn.
Werkgevers blijven verplicht blijven om passende preventiemaatregelen te nemen om zo de regels van social distancing en een maximale bescherming te garanderen. De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk zullen daarom ook controle uitoefenen op het goede verloop van deze terugkeermomenten.
Inwerkingtreding: 9 juni 2021.

Bron:  4 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 4 juni 2021