Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?


Slecht weer: welke oplossingen voor getroffen werknemers en werkgevers?

Nieuws - 16/07/2021
-
Auteur(s): 
RVA


De situatie in België is apocalyptisch. Veel mensen hebben hun huizen verwoest zien worden door het water en iedereen is momenteel aan het behelpen.

Op welke verschillende regelingen kunnen de betrokken werknemers en werkgevers zich hier beroepen?

Getroffen werknemers kunnen tot 10 dagen onbetaald verlof om dwingende redenen aanvragen om de ernstige materiële schade aan hun eigendommen als gevolg van de overstromingen op te vangen. Het paritair comité of de onderneming kunnen meer bieden.

Tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet
kan door werkgevers worden ingeroepen voor hun arbeiders.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan door werkgevers voor hun bedienden worden ingeroepen.

Als de werkplek overstroomd is, kan de werkgever een van beide categorieën van tijdelijke werkloosheid gebruiken. Als werknemers hun werkplek niet kunnen bereiken als gevolg van slecht weer (verstoord treinverkeer, overstroomde straten, enz.) en telewerken niet mogelijk is, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvaard worden als de voorwaarden vervuld zijn.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer, moet in principe de klassieke procedure worden gevolgd. Dit betekent dat de werkgever een mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer naar de RVA moet versturen. Voor de dagen van tijdelijke werkloosheid gelegen in de periode van 14 juli tot en met 20 juli 2021 zal de tijdelijke werkloosheid evenwel ook zonder mededeling worden aanvaard. In dat geval moet de werkgever enkel in de aangifte van sociaal risico betreffende de tijdelijke werkloosheid (ASR WECH 5) voor de dagen van tijdelijke werkloosheid “overmacht” (met als code aard van de dag 5.4) of “slecht weer” (met als code aard van de dag 5.2 ) vermelden en als reden voor de overmacht of het slecht weer opgeven “uitzonderlijke weersomstandigheden”.


Bron:  Site RVA - Tijdelijke werkloosheid te wijten aan de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden (overstromingen)