Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?


Rouwverlof bij overlijden partner of kind opgetrokken naar 10 dagen

Nieuws - 16/07/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Werknemers en ambtenaren die geconfronteerd worden met het overlijden van hun partner of hun kind, hebben voortaan recht op 10 dagen rouwverlof. Die 10 dagen kunnen ze flexibeler opnemen dan enkel tussen het overlijden en de dag van de begrafenis. Daarnaast wordt het rouwverlof ook uitgebreid naar pleegkinderen en pleegouders.

Langer en flexibeler rouwverlof

Het rouwverlof bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner of van een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner wordt opgetrokken van 3 naar 10 dagen.
Die 10 dagen worden opgesplitst in 2 delen:
3 dagen die moeten worden opgenomen in de periode van de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis;
7 dagen die moeten worden opgenomen in het jaar na het overlijden.
Er kan van die 2 periodes worden afgeweken op vraag van de werknemer met akkoord van de werkgever.
De mogelijkheid om af te wijken van de voorgeschreven periodes wordt uitgebreid naar elk rouwverlof: de werknemer kan met akkoord van zijn werkgever het rouwverlof altijd op een andere dag opnemen dan is voorgeschreven.
Wordt de werknemer aansluitend arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval na het overlijden van zijn partner of kind, dan wordt de arbeidsongeschiktheid vanaf de 4de dag toegerekend op de periode van gewaarborgd loon voor arbeidsongeschiktheid.
Voor zelfstandigen wordt er parallel aan de regeling voor werknemers een uitkering voorzien voor een werkonderbreking van 10 dagen bij het overlijden van dezelfde familieleden.

Pleegkinderen en pleegouders

De band tussen een pleegouder en pleegkind binnen langdurige pleegzorg wordt voor het rouwverlof gelijkgesteld met de band tussen een ouder en een kind.
Het overlijden van een pleegkind geeft ook recht op 10 dagen rouwverlof, als het gaat om langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden. Die 10 dagen worden opgenomen zoals hierboven vermeld.
Daarnaast geeft het overlijden van een pleegvader of -moeder recht op rouwverlof als er langdurige pleegzorg loopt op het moment van het overlijden. Het pleegkind krijgt 3 dagen rouwverlof, in principe op te nemen in de periode die loopt van de dag van overlijden tot de dag van de begrafenis.
Loopt er kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden, dan heeft de werknemer recht op 1 dag rouwverlof bij overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner. Die dag is in principe op te nemen op de dag van de begrafenis.
Inwerkingtreding: 25 juli 2021 (10de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  27 JUNI 2021. - Wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof,BS 15 juli 2021, p. 70670.