Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?


Covid-19: recht op klein verlet voor coronavaccinatie kind

Nieuws - 13/01/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Van 12 januari tot (voorlopig) 1 juli 2022 hebben werknemers recht op klein verlet om een minderjarig kind waarmee ze samenwonen te begeleiden naar een vaccinatieplaats om het te laten vaccineren tegen het coronavirus Covid-19. En dat voor de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Hetzelfde geldt voor werknemers die een meerderjarige met een handicap of onder voogdij begeleiden, ongeacht of het gaat om hun eigen kind of iemand over wie ze het wettelijk voogdijschap uitoefenen.
De wetgever zorgt voor een aanpassing van de wet van 28 maart 2021 die een recht op klein verlet instelt voor werknemers die zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. De modaliteiten zijn dezelfde.
Opgelet! De wetgever zorgt er met de huidige wijziging ook voor dat het bestaande recht op klein verlet voor werknemers om zichzelf te laten vaccineren, wordt verlengd tot en met 30 juni 2022 (deze datum kan bij KB verder worden opgeschoven). Normaal gezien liep het recht op klein vaccinverlet af op 31 december 2021, maar gezien de boostervaccins nog volop worden gezet heeft de wetgever beslist om de regeling te verlengen.

Vaccinatieverlet

Een werknemer mag tussen 12 januari en 1 juli 2022 (deze datum kan verlengd worden bij KB tot het einde van 2022) zonder loonverlies van het werk afwezig zijn voor de vaccinatiebegeleiding van zijn minderjarig kind, zijn meerderjarig kind met een handicap of iemand over wie hij het wettelijk voogdijschap heeft. Maar alleen voor de tijd die daarvoor nodig is. Hiermee wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie bedoelt als de tijd om zich te verplaatsen van en naar de vaccinatielocatie.
Bovendien gelden randvoorwaarden. Wanneer een werknemer samenwoont met de andere ouder van het minderjarige kind, dan het recht op klein verlet voor dezelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend.
Het recht op klein verlet voor de begeleiding van een meerderjarige persoon met een handicap of onder voogdij kan alleen worden uitgeoefend door één van de ouders of één van de voogden.

Arbeidsovereenkomst

Het recht op klein verlet voor vaccinatie geldt voor alle werkgevers en werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst. Dus bijvoorbeeld niet voor zelfstandigen, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers. Het loonbehoud wordt op dezelfde manier vastgesteld als voor de afwezigheid op een feestdag, zoals geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet. Het recht geldt voor elke injectie.

Asap verwittigen

De werknemer moet zijn werkgever op voorhand verwittigen van zijn afwezigheid. Hij doet dat zo snel mogelijk, zodra hij het tijdstip van de vaccinatie kent. De werkgever kan vragen om bewijs. Dan toont de werknemer het document dat de afspraak bij het vaccinatiecentrum bevestigt. Omwille van privacy, mag de werkgever de informatie in dit document enkel noteren en gebruiken voor een correcte loonadministratie. De werkgever mag geen kopie nemen of registreren dat het klein verlet wordt gebruikt voor vaccinatie.
In werking: 12 januari 2022 (de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  23 DECEMBER 2021. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie,BS 12 januari 2022, bl. 1013 (Hoofdstuk 2 en 4).