Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, basisinformatie en sectorinformatie over arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en loonfiscaliteit?


Overschrijding van de spilindex - Aanpassingen van de CAO-bedragen (NAR)

Nieuws - 29/07/2022
-
Auteur(s): 
MCC


Het nieuws kwam gisteren naar beneden: de spilindex werd in juli opnieuw overschreden. Dat leidt tot een indexering met 2% van een aantal bedragen: sociale uitkeringen, ambtenarensalarissen, maar ook de NAR-bedragen.

Deze hebben betrekking op :
  • gewaarborgd minimummaandinkomen (CAO nr. 43a t/m terdecies)
  • ploegenarbeid met nachtprestaties (CAO nrs. 55 en 46)
  • brugpensioen (CAO nr. 17) (thans stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)
  • halvering van de arbeidsprestaties (oudere werknemers) (CAO nr. 55)
  • collectief ontslag (CAO nr. 10).
Dit heeft ook gevolgen voor de kosten van sommige werkgevers in de privé sector.

De NAR was snel : u kunt al deze nieuwe bedragen hier vinden.

De aanpassing gaat in op 1 augustus 2022. De vorige overschrijding van de spilindex was in april 2022 (effect op 1 mei 2022). Sommige van deze bedragen zijn ook op 1 januari geherwaardeerd.

Navigeer gemakkelijk door deze onderwerpen dankzij onze thematische fiches:
- Nachtarbeid
- Collectief ontslag
- Werkloosheids met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)